​Diervoeders vormen een belangrijke schakel in de voedsel productieketen. Ze hebben directe invloed op de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Consumenten van vlees, melk en eieren verwachten dat industrie en detailhandel veilige en kwalitatief hoogstaande producten leveren.

Het vertrouwen van de consument is echter door de talrijke incidenten met eetwaren flink gedaald. Mede door het flink dalende vertrouwen van de consument heeft het Productschap voor Diervoeder (PDV) besloten dat de kwaliteit én veiligheid van de diervoeder industrie gegarandeerd moet worden middels een GMP-certificaat.

Wat is GMP+ certificering?

Bedrijven uit de diervoedersector kunnen over gaan tot de Good Manufacturing / Managing Practice. Door deze regeling, beter bekend als de GMP-regeling, kunnen bedrijven aantonen dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan bovenwettelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen.
Deze regeling is met name bedoeld voor levensmiddelenbedrijven die restproducten afzetten in de diervoedersector. Om te kunnen leveren aan diervoederbedrijven en grondstoffenhandelaren, dienen in Nederland gevestigde leveranciers van voedermiddelen of grondstoffen minimaal te voldoen aan de voorwaarden van de GMP -regeling.

Een GMP-certificaat wordt alleen uitgereikt aan die bedrijven, die aan alle kwaliteitsnormen voldoen. Elk gecertificeerd bedrijf is opgenomen in een openbaar register van het productschap. Voordat bedrijven op deze lijst geplaatst worden, dient een verificatie door de certificerende instelling te hebben plaatsgevonden.

Hoving Diervoeders voldoet aan de strenge eisen voor deze GMP+ certificering en is daarom GMP+ gecertificeerd.